این وبلاگ مربوط به گروه زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش شهرستان بابل است و به صورت گروهی اداره می شود.
چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1388
تقویم اجرایی و گزارش عملکرد سه ماهه ی اوّل سال تحصیلی 89-88

به نام خداوند جان و خرد

گزارش عملکرد سه ماهه­ی اوّل سال تحصیلی گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان بابل آذر 1388

1)       تهیّه و تنظیم تقویم اجرایی کار گروه آموزشی

2)      تشکیل جلسات هفتگی گروه آموزشی در انجمن علمی معلّمان بابل

3)     اطّلاع رسانی در زمینه­های مختلف طی بخش­نامه­ها و کلاس­های ضمن خدمت و نشست تخصّصی ؛با عناوین فراخوان مقاله نویسی، مسابقه­ی طرح درس نویسی، فراخوان نمونه س‍ؤالات،  ساخت محتوای الکترونیکی و ...

4)      برگزاری نشست تخصّصی با سخنرانی و ارائه­ی نقشه­ی خاستگاه و تاریخ شاعران فارسی با استفاده از   (IT)

5)     معرّفی طرح آموزشی جدید؛ تلفیقی از سه رشته­ی ادبیّات، تاریخ و جغرافیا به سازمان با عنوان « نقشه­ی خاستگاه و تاریخ شاعران فارسی»

6)      درخواست تشویقی و حق­ّالزّحمه برای سخنران نشست تخصّصی

7)     قدردانی زبانی و عرض تبریک به همکارانی که مقالاتشان در مجلّه­ی رشد ادب فارسی(شماره­ی 91) به چاپ رسید

8)     ارسال صورت جلسات هفتگی گروه آموزشی به سازمان

9)      تهیه و تنظیم پاسخ­نامه­ی خودآزمایی­های ادبیّات (3) عمومی برای استفاده­ی دانش­آموزان و همکاران محترم و ارسال به مدارس

10)    همکاری جدّی با  آموزش نیروی انسانی در برگزاری کلاس­های دوره­های دانش­افزایی برای همکاران گروه

11)    بازدید از مدارس (3مورد)

12)   پیش­بینی کارگاه­های آموزشی با موضوعاتی مانند؛ طرح درس نویسی ،  بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی ، طرّاحی سؤالات و ارائه­ی یک درس

13)  ادامه­ی انتشار مجلّه­ی ادبی صبا شماره­ی (5)

14)   معرّفی کتب منبع و تألیفات و تحقیقات همکاران در مجلّه­ی ادبی صبا

15)  شرکت در جلسات استانی سرگروه­های آموزشی در بابلسر

16)   پیش­بینی برگزاری نمایشگاه دست ساخته­ها و تألیفات و تحقیقات همکاران محترم و دانش­آموزان

17)  نقد و بررسی نمونه سؤالات ارسالی همکاران به گروه آموزشی و ارسال الگوی طرّاحی سؤال با نمونه سؤال برتر به مدارس و سازمان

18)  تهیّه و تنظیم پاسخ­نامه­ی زبان فارسی (3) عمومی برای استفاده­ی دانش­آموزان و همکاران محترم و ارسال به مدارس

«گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی بابل»

آذر 1388

تقویم اجرایی گروه آموزشی تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان بابل سال تحصیلی 89-88

ماه

هفته­ی اوّل

هفته­ی دوم

هفته­ی سوم

هفته­ی چهارم

هفته­ی پنجم

مهر

آشنایی با اصول و  سیاست­گذاری کار گروه آموزشی

تهیّه و تنظیم تقویم اجرایی سالانه­ی گروه آموزشی ادبیّات فارسی

اولویت­های کار در گروه و ارسال بخش­نامه برای دریافت مقالات و دستور کار نشست تخصّصی(1)

بازدید از مدارس

  بخش­نامه­ی درخواست طرح نمونه سؤالات برای ارسال به مدارس و سازمان

آبان

نشست تخصّصی (1)

بازدید از مدارس

تهیّه­ی پاسخ­نامه­ی ادبیّات(3)عمومی

بررسی مقالات رسیده

برای درج درگاهنامه

آذر

انتشار گاهنامه­ی ادبی صبا   (ش5)

بررسی نمونه سؤالات ارسالی همکاران و ارسال به مدارس و سازمان

تهیّه­ی پاسخ­نامه­ی زبان فارسی (3) عمومی و ارسال بخش­نامه برای دریافت مقالات

بازدید از مدارس

بخش­نامه برای دستور کار نشست تخصّصی(2)

دی

تحلیل محتوای کتاب آرایه­های ادبی سوم انسانی

نشست تخصّصی (2)

کارگاه آموزشی طرح درس  نویسی

نقد و بررسی سؤالات امتحانات نهایی سوم

تحلیل و گزینش طرح درس­های رسیده و ارسال آن به سازمان

بازدید از مدارس

بهمن

انتشار گاهنامه­ی ادبی صبا   (ش6)

تحلیل و بررسی سؤالات نیم­سال اوّل و گزینش برترین­ها و ارسال به سازمان

بازدید از مدارس

ارسال بخش­نامه برای دریافت مقالات علمی و دستورکار نشست تخصّصی (3)

 تعطیل رسمی

اسفند

تحلیل مقالات علمی رسیده

نشست تخصّصی (3)

کارگاه آموزشی طرّاحی سؤال زبان فارسی (3)عمومی

بررسی بارم بندی و بودجه بندی کتب سال سوم در امتحانات نهایی

بازدید از مدارس

ارسال بخش­نامه برای همایش شهرستان­ها و مناطق همجوار

فروردین

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

همایش شهرستانی با حضور مدیران و اعضای گروه­های آموزشی شهرستان­ها و مناطق همجوار

گزینش و ارسال مقالات علمی به سازمان

تحلیل محتوا ی ادبیّات (3)عمومی

اردیبهشت

انتشار گاهنامه­ی ادبی صبا   (ش7)

پیشنهاد برای یک درس جدّی و ارسال دلایل به دفتربرنامه ریزی درسی باهمکاری سازمان

برپایی نمایشگاه تخصّصی دروس و دست ساخته­های همکاران و دانش­آموزان

بازدید از مدارس

بخش­نامه برای دستور کار نشست تخصّصی(4)

خرداد

تحلیل و بررسی آزمون سراسری ادبیّات 88

نشست تخصّصی (4)

کارگاه آموزشی آرایه­های ادبی

تهیه­ی گزارش عملکرد گروه و ارسال به سازمان

بازدید از مدارس

بازبینی اوراق امتحانی